Welcome to Earth’s Future!

We are happy you found us, and hope you will stay a bit to find out who we are and what we are aiming for.

Our wish is to reach out to the whole world with a plea to care more for nature and consider earth’s future.
Therefore we created a song – the Wake up song- and a videoclip in which you will see and hear 50 young singers from 20 different nationalities. The singers will share this song with their friends and families all over the world.

“A part of nature, we are…How could we’ve come this far…not caring for Earth’s future”
This is one of the lines of our “Wake up song”.

And now that you’re here we’d like to invite you:

  • To look at our long list of people from all over the world that support Earths Future.
  • To check our blog and look at the photographs of the making of The Wake-Up Song and find out what we are up to.
  • To look and listen to the interviews of 8 young singers from Iran, The Netherlands, Italy, Belgium, Ukraine ánd Russia and hear why they wanted to contribute to this project.
  • To read the beautiful poems of Machteld.
  • And when the song and the videoclip are ready: We’d like to invite you to sing and swing along with us and share the song.

Let’s take responsibility for the future of our planet with a positive attitude. 🌎

Missie

De Missie van Earths Future is om op een positieve manier een bijdrage te leveren aan de bewustwording van ons gedrag. Onze keuzes en onze handelingen zijn van grote invloed op de leefbaarheid op aarde. We willen benadrukken dat iedereen heel eenvoudig een steentje kan bijdragen aan een gezondere aarde. Onze boodschap is gericht aan iedere medemens waar ook ter wereld maar zeker ook aan diegenen die impact-volle beslissingen nemen zoals politici en boards van grote industrieën.

Visie

Wij geloven dat we mensen beter bereiken vanuit positiviteit dan vanuit somberheid. Muziek heeft een verbindende werking en daarom hebben wij de Wake-upsong geschreven om onze boodschap uit te dragen. Een opbeurend lied met een pakkende tekst en een aanstekelijke melodie.

Strategie

Wij willen aansprekende muziek en een begeleidende videoclip inzetten om zo veel mogelijk mensen te bereiken met onze boodschap.

De Wake-Up Song is een swingende positieve song; een song die je direct meezingt. De boodschap blijft daardoor nagalmen waardoor we bewust worden van de noodzaak om ons gedrag te veranderen voor het behoud van een leefbare aarde.

De muziek is de drager van onze boodschap. De song wordt ondersteund door een artistieke videoclip. De Wake-Up Song wordt vertolkt door 50 jonge zangers uit 20 verschillende landen. (Hongarije, Suriname, Mexico, Oekraïne, Rusland, VS, Polen, Slovenië, Zuid Korea, Iran, België, Nederland, Italië etc ).

De roep om wakker te worden en te gaan handelen komt vanuit de hele wereld en is gericht aan de hele wereld.

Promotie song & clip

Door middel van fundraising (GoFundme) vragen we aandacht voor dit project en wordt de uiteindelijke realisatie van het project mogelijk gemaakt. Alle betrokken partijen, waaronder alle zangers uit het koor, gaan hun internationale netwerk aanspreken via social media. Zo verspreidt de “Wake-up” song zich als een olievlek over de hele wereld; van Zuid Korea tot Oekraïne, van IJsland tot Portugal, van Suriname tot Rusland. Social media zal ook ingezet worden – en dus bekostigd moeten worden – om de song te promoten. De kanalen zijn o.a : Instagram, Twitter, YouTube, Facebook, LinkedIn, iTunes, Soundcloud en Spotify. Daarnaast worden radio en tv benaderd om aandacht te krijgen voor de Wake-Up Song.
Ook via podcasts proberen we aandacht te vragen voor dit project. Op de website van Earths Future (earthsfuture.nl) plaatsen we interviews met de zangers, filmpjes van the making of, fotos, gedichten en verhalen die ontstaan zijn rondom dit project. Ook is daar informatie te vinden over belangrijke gebeurtenissen en hoe het project Earths Future (financieel) ondersteund kan worden.
Updates worden gedeeld via social media.

Financiën

Bij de ASN bank is een aparte zakelijke rekening geopend voor het Earths Future project. Via het platform GoFundmeproberen we zoveel mogelijk geld te genereren bij onze achterban. De verkregen gelden worden in eerste instantie aangewend om alle onkosten te vergoeden van alle medewerkers (reiskosten, huur apparatuur, etc.) en om de inzet van social media en PR te ondersteunen. Tot nu toe hebben alle deelnemers toegezegd vrijwillig bij te willen dragen vanuit de overtuiging dat het project Earths Future bijzonder zinvol is. Het zou fantastisch zijn wanneer er voldoende geld binnenkomt om hen gedeeltelijk een vergoeding te kunnen geven voor hun inspanningen. Ondanks dat vrijwel iedereen uit de creatieve sector komt die al zwaar getroffen was door de Corona crisis willen juist zij zich inzetten voor dit project vanwege hun grote bezorgdheid over de toekomst van de aarde; Earths Future…

Samenvatting & Conclusie

We verspreiden via social media een swingende pakkende song waarin we iedereen oproepen om zorgvuldiger met onze aarde om te gaan. Het doel is om meer bewustwording te creëren dat we allemaal iets kunnen bijdragen aan een betere toekomst. De groeiende internationale groep deelnemers aan dit project zal via het eigen netwerk de song, de clip en de boodschap verspreiden.

Crowdfunding is opgezet om dit project te kunnen realiseren. Ons doel is: hoe meer aandacht voor dit project hoe meer aandacht er is voor Earths Future. Dat proces loopt door zolang wij daar de (financiële) mogelijkheden toe hebben.

Doe mee en steun Earths Future. Voor onze aarde. Voor onze toekomst.